facebook

Plechárna Černý Most

English

Čeština pro Vietnamce / Tiếng Séc cho người Việt Nam

Čtvrtek, 17:30 - 20:45

17:30 - 19:00 những người học nâng cao  / pokročilí
19:15 - 20:45 những người học từ đầu / začátečníci​


Tại Plechárna (địa chỉ: Bryksova 1002/20, Praha 14)

Thầy giáo là Jirka Koníř, người Séc biết tiếng Việt (fb: Jirka Cz-vnm)

Các bạn sẽ học trong 12 buổi(3 tháng).

Khóa học sẽ bắt đầu vào ngày 08 tháng 11 năm 2018.

Thêm thông tin và đăng ký tại thầy giáo số ĐT 702 450 582, fb(messenger) của thầy, hoặc trực tiếp tại lớp học.